Narudžbenica

Na ovoj stranici možete da naručite Kolačiće Sudbine, kao i Personalizovane Kolačiće Sudbine i Verenički Kolačić Sudbine!
ZA NARUČIVANJE KORISTITE PC ILI LAPTOP RAČUNAR.

Kolačić Sudbine

Kreirajte svoj Personalizovan Kolačić Sudbine

Uz pomoć čarobnjaka kreirajte korak po korak svoj Personalizovan Kolačić Sudbine!

Korak 1

Izaberite željenu kesicu za svoj Personalizovan Kolačić Sudbine!

Korak 2

Izaberite željene poruke za svoj Kolačić Sudbine ili nam pošaljite vaše poruke.

Korak 3

Izaberite svoje srećne brojeve, tekst, logo ili ostavite papirić praznim.

Naš proizvod

Kolačić Sudbine

Kolačić Sudbine

Kolačić Sudbine je hrskavi keks, karakterističnog oblika, zlatne boje sa papirićem u sebi. Poruka unutar Kolačića Sudbine može da sadrži proricanje, mudrost, šalu i niz srećnih brojeva.

Personalizovan Kolačić Sudbine

Personalizovan Kolačić Sudbine je Kolačić Sudbine koji se izrađuje po vašoj želji sa željenim tekstom. Personalizovan Kolačić Sudbine sa izrađuje sa vašim ili našim porukama, sa jednostranom ili dvostranom štampom, sa željenom kesicom...

Verenički Kolačić Sudbine

Verenički Kolačić Sudbine je Kolačić Sudbine koji se izrađuje po vašoj želji a u kome se najčešće nalazi verenički prsten koga prati posebna poruka tipa: "Ivana hoćeš li ostatak života da provedeš sa mnom?"!